βέρα στα μάτια ενός ψαριού

ΒΕΡΕΣ, ΣΤΕΦΑΝΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ

ΒΕΡΕΣ, ΣΤΕΦΑΝΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ

Ένα βράδυ ,όχι δεν έβρεχε, άρχισα να συλλέγω φωτογραφίες  με στέφανα κι βέρες,γάμου εννοείται.
Παρατήρησα ότι δημιουργήθηκε μια αναπάντεχα όμορφη παρουσίαση .
Μια παρουσίαση εικόνων με διαφορετική φωτογραφική αφήγηση .
Τα αντικείμενα ενός γάμου παίρνουν άλλη μορφή ,αποκτούν έναν συμβολισμό που ξεφεύγει από τον τυπικό.