φωτογραφία βάπτισης: Λυδία

27 Ιουλίου, 2021

Το βάπτισμα είναι μια δημόσια, επίσημη και εορταστική Μυστηριακή τελετή της χριστιανικής εκκλησίας.
Κατά την οποία ένας ακόμη άνθρωπος γίνεται χριστιανός  μέλος δηλαδή της εκκλησίας του Χριστού.
Με την βάπτισή του. Το βρέφος  γίνεται ισότιμο μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας.
Αποκτά όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα υπόλοιπα μέλη της.
Στην Ορθόδοξη εκκλησία , κάθε βαπτισμένο παιδί έχει τον Ανάδοχό του.
Ο ρόλος του Αναδόχου είναι σημαντικός και έχει μεγάλη παιδαγωγική και χριστιανική σημασία.
Βέβαια πρέπει να αναφέρω ότι στο Βυζάντιο ο ρόλος του Αναδόχου ήταν γίνει ο  οδηγός εις Χριστό  για το καινούργιο μέλος της εκκλησίας.
Εμείς πάντως το διασκεδάσαμε και καλά κάναμε!

Σας αρέσει η φωτογραφία μου; Ας μιλήσουμε →